Toloose Lawtrack

A vicenzai szeánsz során materializálódott férfiportré
a festői szlovák fürdőhelyen, Korytnicán látta meg a napvilágot. Ügyvéd apja legjobb tudása szerint gondoskodott a gyermek tanítatásáról. Mivel abban a korban még nem volt gyógyítható a Heine-Medin kór, ennek következményeként Toloose Lawtrack megsántult. Emiatt kissé visszahúzódó, társaságot kerülő gyermek lett, amit később már fékezhetetlen kalandvágy váltott fel. Ez magyarázza talán, hogy Sánta kutya címmel újságot indít (nomen est omen), amiben főleg a fürdőhely visszáságait tűzte tollvégre. Mivel csak három előfi zetőjük volt, (akik gyaníthatóan az ügyvéd atya kliensei közül kerültek ki) a lap így korán jobblétre szenderült.
A sors hamarosan Bécsbe vetette a kalandvágyó fi atalembert, aki egy rövid gabonakereskedői kaland után, melynek részleteiről itt tán nem számolnánk be, tovább szökkent a Monarchiából. Párizsban tűnt fel, ahol kezdeti pályafutását az odalátogató ismerősök beszámolóiból ismerjük. Egyesek szerint alkalmi cipőfüzőárusításból élt, míg mások már bárzongoristaként látták, ahol halandzsaslágerekkel bűvölte el a nagyérdemű közönséget. Valószínűbb azonban, hogy az apai segítség járult hozzá, hogy a Sorbonne jogi karán végzett. A conseil juridique címet nyerte el, miután nem akart francia állampolgárrá válni. Mindeközben a Lapin Agile vendéglő híres-hírhedt különtermét is látogatta, ahol a "Texas hold'em" pókerjáték rejtelmeit tanulmányozta. (Valószínű hogy innen ered angolosan hangzó álneve is.)
A vakszerencse így hozta össze Kowalski-Segner régésszel, aki éppen családi öröksége utolsó foszlányait készült elkártyázni. Az állítólag legendás kimenetelű parti részleteit nem ismerjük. A Lapin Agile törzsvendégei sokáig emlegették, és a széket, ahol Toloose Lawtrack játszott előszeretettel választották a babonásabb játékosok. Toloose Lawtrack végül is egy hihetetlen licitcsata végén lerakta lapjait (egy royal fl usht), amivel nemcsak Kowalski-Segner családi örökségét nyerte el, hanem a Növekvő Város utolsó, még feldolgozatlan régészeti hagyatékát is. Állítólag Kowalski-Segner ezután sikertelen öngyilkosági kisérletet hajtott végre a XIII. kerület egyik lepusztult, kis szállodájában. Azt, hogy Toolose Lawtrack mit is tudott kezdeni a kisméretű leletekkel, már egy másik kérdés. A fennmaradt TL. szignójú dobozok valószinűleg a Növekvő Városból származnak, de az anarchikus színezés, és a szokatlan tárgyegyüttesek kétségkívül egy excentrikus elme játékai, amit még megerősít az a tény is, hogy az egész anyagot szigorú feltételek mellett, egy bizonyos Yvonne Roux kezelésében hagyta. A kilencvenes éveit taposó hölgy azonban a kutató érdeklődésére, csak bizonytalan és kitérő válaszokat adott.
A Bréma melletti szülőház képe
Kowalski-Segner
Ifjúkori portré, fején a legendás kalappal, és kedvenc kutyájával, Ciceróval
Kowalski-Segner sírköve Salzburgban, ismeretlen eredetű sérülésekkel

A jettatore

Kowalski-Segnernek a Növekvő város kutatásai történetében feltétlenül a jettatore (bajthozó) szerepe jutott, mely kijelentés kétségtelenül némi magyarázatra szorul. Jetta-toréval mindenütt találkozhatunk a világban, de a köréjük lerakódott hiedelemvilág mégis a latin kultúrájú országokban a legerősebb. Általában férfiak, de ezt nem tekinthetjük kizárólagos szabálynak. Egyes országokban állítólag a jettatrice igencsak gyakori. Bizonyosan az emberi állat legbizarabb megjelenési formájának tekinthetjük. Ha teljes biztonsággal felismerjük, még nevének hangos említésétől is óvakodnunk kell, de a gyors óvó-védő varázslat sem árt (fémfelület azonnali megérintése stb.). A jettatore által okozott balesetek ellen a legbiztosabb védelmet az állandóan a zsebben tartott és megfelelő pillanatban végigsimított nyúlláb adja. Giancarlo da Bologna szerint elég néhány halpikkely is, a mellényzsebben hordva. Többen a kabáthajtókára felfüggesztett vörös korallágacskára esküsznek mint a "nagy védelem" legmegbízhatóbb formájára.
A jettatore viszonylag könnyen felismerhető, mivel társaságában a nyájas kertvendéglő csatatérré változik, mikor széles gesztusaival kiveri az érkező pincér kezéből a tíz kávét, csészét, cukrot és egyebeket, ami nyári ruhádon terül szét. Ha gyanútlanul vendégül látják, a háziasszony a küszöbön megbotolva a gőzölgő levest a padlóra borítja. Később az evőeszközökből furcsamód néhány hiányzik. Az emiatt elejtett éles megjegyzés széles körben elterjed, s így holtig tartó családi viszály támad. Tudnivaló, hogy a jettatore virággal a kezében érkezett, és kézcsókkal távozott. Tehát bajt hozó lény, akitől mindenki reszket. Általában nem tud saját rettentő varázserejéről. Felismered, ha utazol és veled szemben jettatore ül, mert vasutassztrájkról értesülsz az első állomáson, vagy a szerelvény kisiklik, esetleg mindkettő.
A felbukkanásától legfőképpen nemszeretem munkák végzése idején tarthatsz. Például, ha kiállításod plakátját egy zsúfolt főútvonalon kell felragasztanod télvíz idején, a jettatore bizton megjelenik. Feltűnően hangoskodva üdvözöl, vállveregetésétől hátralépve bokáig merülsz az olvadó, latyakos hólébe. Udvariasan felsegít a járdára, miközben lábával elegánsan a csatornanyílásba sodorja valamelyik kedvenc szerszámodat. Ezután őszintén sajnálkozik, együttérzéséről biztosít, majd vissza-visszafordulva, integetve átimbolyog a miatta összekoccanó és harsányan szitkozódó kocsisoron keresztül az utca túlsó oldalára. Az okozott izgalmakat lehűtendő, betérsz egy kocsmába, egy korsó sörre, ahol a tulaj addig alvó kutyája ismeretlen okból rádtámad és a fenekedbe harap. Akkor már inkább a korallágacska...

A Növekvő Város utódnépességének antropológiai vizsgálatához.
Kowalski-Segner nevéhez fűződik az a téves nézet, mely szerint a terület utódnépességének embertani arányaiból próbálta kikövetkeztetni a Város hajdani lakosainak jellegzetes típusait. Eme állítással szemben ma már vannak bizonyos fenntartásaink. A fenti vizsgálatok eszköze volt a Segner-féle antropológiai metrikumnak nevezett mérőműszer is.
A Kowalski-Segner által használt "antropológiai metrikum" vázlatos terve

Explorers

UP
HU