A Takud-Bar dossziéból

"Munkásaim csak arra figyeltek fel, hogy a Wadi Halfa-i sziklafalnál furcsa, zúgó hangot adva néhány kőlap kifordult a sziklafalból. Teljes megdöbbenéssel fedeztük fel a rajtuk lévő különbféle rajzolatokat (sic). Felületükön holmi avítt fotográfiákat vélek felfedezni."
S. J. Robin naplójából (1912-es dátummal)

A Takud-Bar déli lejtőin útépítéskor talált, nagyméretű fényképek tudományos körökben némi zavart okoztak.
A kutatók egy része közönséges szélhámosságra (hoax) gyanakodott. Dr. Bemard Roux, a lyoni egyetem orientalista professzora alantas mesterkedésnek tartotta a leleteket és óva intett minden, komoly kollégát az alaposabb tudományos feldolgozástól.
Mások (Schulteis, Garbieau többek között) kizárólag valamiféle felsőbb akarat vizuális megnyilatkozásaként tudták kezelni a kőlapokon megjelent ábrázolásokat. Talán ennek tudható be, hogy az egyes felvételeket bibliai szereplőkkel és történetekkel próbálták összefüggésbe hozni. Így említésre került "néhány prófétaábrázolás" és a Bírák Könyvének materializálódása, főként a bulvársajtó lapjain. Néhány fizikus megkockáztatta azt a feltevést, miszerint világunk olykor gigászi camera obscuraként viselkedett.
A kövek létrejöttét talán legtalálóbban Kowalski-Segner kutató töprengése világítja meg, amit wolfenbütteli házában mormogott maga elé az őt faggatóknak:
– Most az egyszer talán valóban hallgatni kéne.

A kövek későbbi sorsáról csak néhány rövid levélrészlet árulkodik:

"Őfelsége követségéről származott ládákat Scordában az Ön intenciói szerint átraktuk szekerekre. A csapatvezető hanyagsága miatt néhány láda összetört. A hirtelen támadt záporban néhány ábra eltűnt, vagy kiismerhetetlenül összezavarodott."
O. Günsberger levele Vicenzába 1920-ból

"Kérve kérem, hogy a képeken ne kísérletezzenek holmi vegyszerekkel, mert a következmények kiszámíthatatlanok…"
Rev. Archer levele 1952-ból
Leletek Takud-Barból

Dokumentumok

FEL
EN