A tölcsérlakók

Némely kicsiny településekről

A Lakótölcsérek légifelvétele
A Takud-Bar északi lejtőin felfedezett falutölcsér maradványait a néhai S. J. Robin ásatásain ismerté vált Bernard Norien régész fedezte fel, és ismertette a meglehetősen szkeptikus, tudományos körökkel.
Mivel a kor régésztársadalma meglehetősen értetlenül állt a kissé különösnek mondható építményegyüttessel szemben, kénytelenek vagyunk a romokkal kapcsolatban a felfedező sajátos magyarázatát elfogadni. Idézzük a feltárót, az érzelgősen szárnyaló részletektől megkímélve a nyájas olvasót.

"A Takud-Bahri falutölcséreket (tubular villages) ma már az inferno egyfajta megépített változatának vélhetjük. Az egymással szemben elhelyezkedő, fülkékben lakó családok legkisebb neszét is felhangosító, különös akusztikájú tölcsér, még az egyébként ritka, békés időszakokban is idegesítő morajá erősítette a hétköznapi neszeket. A hangosabb beszéd már dühítően pattogott faltól-falig. A zajosabb családi perpatvarok őrjítő morajjá erősödtek fel, természetesen újabb vadító vitákat gerjesztve. A csitító, egyetértő vagy buzdító kiáltások már-már harci zajjá fokozták a szóváltást és az érthetetlen, de hihetetlen erejű ricsaj csak fokozta az akusztikai poklot. Az örökösen ingerült tölcsérlakók gyakran tettlegesen (gerelyek, íjak segítségével) próbáltak véget vetni a felerősödött szóváltásnak. Az eredmény hasonlóan döbbenetes volt... A levegőben surrogó nyílvesszők baljós zaja, és a mélybe alázuhanó áldozatok oda-visszaverődő halálsikolya még idegtépőbbé tette a lakosok életét. Mint inasom, Ahmed Seif Mohamed halkan eldünyögött megjegyzéséből megtudtam, a környéken ma is mondják a hiénák éjszakai zajaira »siránkozik,mint egy tölcsérlakó«."
Visszatérve a lakótölcsérekre ahol az örökös zajtól félőrült emberek feldúltan próbáltak eligazodni a viszályok, vérbosszúk, családi háborúk szövevényeiben, meg kell említenünk két sajátosságot, ami a tölcsérlakók kiemelkedő tulajdonságai közé tartozott. Egyik, hogy a végnélküli viták erőszakos lezárása miatt, remek íjászok és parittyások voltak köztük, ezért a környék urai a fegyveres elit csúcsára helyezték el őket. Írástöredékek többször utalnak bizonyos Bluma nevű íjászra, aki a túloldalról Luma által ráhajított követ nyílvesszőjével eltérítette.
A Lakótölcsérek helyszínrajza
A másik ismert jellemvonásuk költői tehetségük volt.
A folytonos harcokban résztvevő családok és leszármazottaik tetteit, a Tölcsérben csak a "bégetőnek" nevezett, (a balkáni guzlára emlékeztető) egyhúros vonóshangszeren kisérték. A megszámlálhatatlan ütközet leírása, valamint a családok pusztulásának részletes taglalása ma már csak módjával élvezhető.

Íme az egyik...

Bőgjél, bőgjél drága guzla
Erős vonóm húrod nyúzza
Beszélj nekem Bark fiáról
Beszélj kagán Bilsazárról
Hangod csapjon faltól-falra
Ifjainkat kioktatva…
Meert…
Bégu nemzé Csátot
Kire Raku mondott átkot
Csátnak parittyája zúgott
Köve Raku arcába hullott
Raku fia hős Kaliát
Dárdája Csát mellét vágta át
Ezéért…
Kengu kit Csát elsőül nemzett
Íjja madarak röptén edzett
Húsz napon és éjen át
Leste merre jár Kaliát
Midőn peremre lép az ifiúr
Szisszen az íj, és zeng a húr
Egy fiún a halál az úr
Ezéért…
Braki bátyja vad Kaliátnak
Szekercét harsogva élez
Lesből vágja Kengu fejéhez
Riki volt Kengu másodsarja
Brakit a tölcsérbe hajítja
Braki nője bátor Uzga
Íjját ekkor vállára húzza
Nagyot sikolt, reppen a vessző
Riki torkát kettémetsző
Ezéért…
Uzga halálát okozta Volka
Tőrét az özvegy hátába dobja
Így Volka testét véglepel fedi
A dárdát Korga szánta neki
Ám Korga elpusztul ütés által
Mit megtorol Edu fejsze fokával
Ezéért…
Baltáért késpenge a válasz
De torolják harci bárddal
Bárdot követ parittyakő
Nyíltól zuhan a következő
Ekkor jő Kalán a bátor
Kardjától zuhan Set, a jámbor
Ezéért…
Életét most megbosszúlni
Renki családja indul ki…

(A fordítás Antun Vidakovich munkája, a fenti idézet A gúzla és némely guzlicsárok (Gusla i guslari), Zagreb 1978, című könyvéből való)

Visszatérve a különös alakú romokhoz és az ott talált leletekhez, érdekesnek tűnik Dr. F. Hergenröder elmélete, aki hősi énekeket és egyéb jellemző tényeket a szőnyeg alá söpörve, egykedvűen kijelenti, hogy az egész tölcsér csak egy elkeseredett kisérlet a félsivatagos vidéken az életet jelentő víz feltárására…
Oldal Bernard Norien naplójából
Egy falutölcsér rekonstrukciója

Dokumentumok

FEL
EN