A Növekvő Város világképéhez

A felső gúla a mi mennyország-elképzelésünkhöz hasonlítható, pozitív szféra. Ebben helyezkednek el a csillagok, a fontos, életünket meghatározó és titkon irányító csillagképek pedig tőlünk egyre távolabb. A csúcson a Triangulum Nordicumként ismert csillagkép áll. A városlakók számára szent jelenség, és az írás istenségének lakóhelye. Az alsó gúla a negatív szféra, a pusztulás és rontó démonok lakóhelye.
A világtengelyen lévő, lassan forgó két gúla közti terület az élet síkja, egyben a földi lét és kiterjedés. A gúla emiatt is kiemelt fontosságú mértani idom a Növekvő Városban, különleges stabilitásával és mégis oly fenyegető sarkaival.
A gúlák által éppen nem fedett területek a bizonytalan identitású helyszínek, ahol az utazót baljós események érik utol (járványok, halál, balesetek). Egyes kutatók szerint Aguthi, a szerencse folyton vándorló istene is gyakran itt tanyázik. Azonban itt ámokfutókkal is többször találkozhatunk, gyakran megvesznek az addig szelídnek ismert házőrzők, és szinte alig tojnak a tyúkok. Ezen a területen az alkalmi személyes találkozásokat is jobb óvatosan kezelni. Előfordulhat azonban a váratlan szerencse (kincs-lelet) is. Elvesztése az így nyert vagyonnak annál könnyebb. Az itt építendő házak tájolása is roppant nehéz feladat, mivel gyakran kihívják a rontó démon haragját. Az építő tevékenység kezdete előtt körmönfont varázslatok ajánlatosak. Valószínű, hogy a Város egyes épületeiben előkerült befalazott, mumifikálódott állattetemek is ilyen óvintézkedések fura emlékei.
A varázslatokra utaló töredékek, feliratok üzenete kissé zavaros és egymásnak ellentmondó, de egy ponton furcsa azonosság lelhető fel közöttük. "Semmit, mi égben szárnyalt, falba ne rakj!" – mondja a Bírák termének egyik felirata. Egyes kutatók a Városdémon szobrait is ilyen engesztelő eszközöknek tartják, ám ezt a ködös ideát ma estére már nyugodtan félretehetjük...

Dokumentumok

FEL
EN