Az agytojásról

Szertartás az Agytojással
(A K. Bruckner–féle rekonstrukcióból.)
"A Város feltárása során számos helyen felbukkanó lelet. Előfordulása nem kötődik sírokhoz, bár ott is gyakori. Bizonytalan szilárdságú falakban, termek sarkaiban, kapu-fedkövek hézagaiban egyaránt megtalálható.
Kiképzésében feltételezhetően utal a tojásra mint az új életet ígérő formára, de ugyanígy utal az agyra mint a létezés legmagasabb szintű formájára. Nagyon sok változatban készítették, de a mesterjegyek azonosítására kevés reményünk lehet.
Valószínű, hogy tulajdonképpen egy elpusztult, hatalmas méretü bálványszerű szobor kicsinyített másolataival állunk szemben. Ez az »agytojás csarnoka« néven ismert teremben állt. Korabeli látogatói szerint, akikre Platón hivatkozik, az agymedence undorító, szürkés kotyvalékkal töltött gödör egy barlangszerű tér bűzös mélyén.
Hitelesebbnek tűnik az a beszámoló, amely hatalmas, olajosan feketéllő, mozdulatlan víztükröt említ, melyből alabástromfehérségű szobor emelkedett ki a fáklyák illékony fényében.
A gondos elemzés az első leírást egy hosszú próbatétel első állomásaként értelmezi, feltételezve, hogy azok, akik csak eddig jutottak el, nem méltóak az agytojás szobránál bekövetkező magányos révület átélésére. Az odavezető út, vagy inkább labirintusjárás a város beomlott házain keresztül vezető átjárók sorát jelenti..."

(S. J. Robin naplójából, töredékes leírásban. A kézirat további része lappang, több kutató egybehangzó állítása szerint egy másolata felbukkant az ankarai Állami Levéltár anyagai között.)
Agytojások
kerámia, raku, aranyfüst

Leletek

FEL
EN