A hajók

Argh népe hatalmas és Argh erős
Nincs víz és hullám, csak forró homok
Hajógerinc fövenyen sivalkodik
Hajópalánk homokon siránkozik
Argh népe nem vitorláz, Argh népe nem hajóz
Mert Argh népe hatalmas és vára erős

(Argh népe dalaiból)
S. Sayatovich ásatási naplójából:
"A C2 szektor beomlott pincéjének hátsó fala mellől három hajót emeltünk ki a Doktor vezetésével. Amit én leltem meg, a következő formát mutatja: füstös, fekete, foltosszínű, megégetett, egy főnézetre készített agyag-szoborhajó. Hasáb talapzaton felhajló orrú, ókori-egyiptomi formájú hajó, tatján négy fogazatú kormánylapáttal. Rakománya középen, négylépcsős piramisszerű szarkofág, melynek fedőlapját berogyasztotta egy aranyszínű és egy drapériával körültekert tojásdad kupola súlya. A szarkofágra a hajóorr felől kétoldalt csökkenő méretű, 2-2 lépcsősorral kísért széles lépcsőzet vezet. A szarkofág széles alapzatán, a hosszoldalon 5 rúdvég henger nyúlik ki. A hajófedélzet végén kocka alakú ládában zsúfoltan berakott agyaglapok állnak. Előttük három írástekercs (ókori tekercskönyv) fekszik."

Annemarie Courtambert feljegyzéseiből, a Növekvő Város romjainál:
"...már az éjjeli lepkék sercegve hullanak mécsesem lángjába, és kezdek azonosulni velük.
E hajók nem rokonok az utazás képzetével. Nem valamiféle rejtett »desire of Voyage«, »desire of sailing« vezette alkotóinak kezét. Nincs szó itt a hajó testetlen suhanásáról, a hajótestet körülsimító vízről a tűnő nap még forró hevében. A szerep a rakományban keresendő, jelképekben, amiknek terhével áttöri a hétköznapok függönyét... Ezek az emlékezés hajói, rejtjelezett rakományuk terhével, jelentésük után kutakodva csak elcsúszunk. Valószínű, hogy az utolsó út, a halott hamvaié a végső pihenés felé, megkövetel valamiféle méltóságot, amit itt a hajó kölcsönöz a kopár, lecsupaszodott hegyek lakóinak. A látszatra véletlenszerű tárgyak itt nagyon is személyes málhát alkotnak. Utazások és alig átjárható szorosokban kapott tőrszúrások emlékei keverednek szerencsés kimenetelű vaddisznókaland jelével. Mindez a díszes tartály körül, amelyből feltörésekor csupán seszínű hamu pereg ki...
A hamu, ami a lángnyaldosta királyi testekből megmaradt. Miért védi a szarv, a gyilok a kupolát? Miért nem viszi szét az első szél ezt a szürke semmit..." (A továbbiak személyes voltuk miatt közölhetetlenek. A szerkesztő.)
Hajó I.
kerámia, aranyfüst · 28 × 77 × 22 cm
Hajó II.
kerámia, aranyfüst

Leletek

FEL
EN