A városdémon szobrairól

Az egyetlen olyan leletcsoport, ami bizonyíthatóan nem a Növekvő Város romjai közül került elő. Takud-Bar déli lejtőin bukkant rájuk Jean-Luc Troison, s előkerülésükről terjedelmes levelezésében számol be. A szobrocskákat feltehetően követek vitték ajándékba útjaikon, de elképzelhető az is, hogy éppen e követeket azonosító jel volt, ami hivatalossá tette az általuk vitt üzeneteket. Valószínűleg különböző anyagokból készülhettek, a követ rangját kiemelendő. A három fellelt példány bronz illetve kerámia anyagú, de vannak írásos utalások arany és elefántcsont (itt talán mamutagyar?) ábrázolásokra is. A másodikként meglelt példányon (amit Dubonnet néha csak "füstösseggűként" emlegetett) némi aranyozásra utaló nyomot is felfedeztek. Az oberameisenhauseni berobbantott sóbányákban őrzött leletanyag napvilágra kerülésekor valószínűleg további elemeket is találhatunk a szobrocskák tartozékaiból. A szobrok mozdulatlansága és tömbszerű zártsága alapvetően a Növekvő Város meditatív karakterét jelzi, bár a csavart hajfonat bizonyos explozív lehetőségeket is sugall. Talapzataikat vagy közvetlen környezetüket tekintve teljes a kutatókban a bizonytalanság, miként Troison sem utal a lelőhelyen talált esetleges kísérőtárgyakra, eszközökre. A Növekvő Városban mindössze egy adat utal egy negyven láb magas gránittüskére, melynek tetején egy bronzszobrocska lapult. "Malachitfészekben kuporgó bronzasszony, arca felhőkbe vész..." mondja a népi ráolvasó rigmus megmaradt töredéke. Egy másik, homályos utalás található Pliniusnál bizonyos szánkókról, melyeken a Városdémon szobrát húzták házról-házra, bizonyos betegségeket gyógyítandó, és amelyeket hálaadó, kis csengettyűk borítottak. A legvalószínűbb azonban, hogy a Növekvő Város lakói megtalálták a módját, hogy a Démon illetve annak képmása ég és föld között lakozzon, miként az ilyen esetben ildomos...


Bővebben:
Jean-Luc Troison és Alexandre Dubonnet levelezése, 1938 október-november, valamint Abu del al-Kallahi publikációi:
The Takud-Bar discoveries and the statues of the Town Daimon, The University Press, Ankara, 1939.
The cellars of Takud-Bar, uo. 1940.
Jean-Luc Troison ásatási feljegyzései, The Growing City Archive, Jersey, Seven Oaks House.
Az első és a második Városdémon-szobor
bronz, 10 × 10 × 15 cm
(A posztamens nélküli II. számú szobor alján és hátán aranyozás nyomai.)

Leletek

FEL
EN