Comte Walewski

A Növekvő Város romantikus rekonstrukciójának megalkotója

Comte Walewski romantikus rekonstrukciója
papír, aquarel, ceruza, fedőfehér · 50 × 70 cm, jelzetlen
A napoleoni hadakkal Franciaországba sodródott Walewska grófnő gyermeke, több kutató szerint Bonaparte Napoleon második fia. A császár Finckenstein kastélyában töltött légyottjainak gyümölcse.
Minisztersége mellett amatőr régészként és építészként ismert (talán apja egyiptomi gyűjtéseinek hatására). Épí-tészeti tervein Viollet-Le-Duc szelleme és tervei hagytak erős nyomokat. Jean-Jacques Lequeu meghitt baráti köréhez tartozott (voltaképpen barátjának mondható). Walewski távol tartja magát mestere merész megoldásaitól, de munkái apróbb részleteikben szinte másolják az idős Lequeu különös elképzeléseit.
A Növekvő Város ezidőtájt még alig ismert régészeti jelenség, tulajdonképpen csak néhány odatévedt utazó legendaszerű elbeszélése és hevenyészett útivázlata alapján lehet vizuális támpont Walewski terveihez. Valószínűleg ismerte John Maclean néhány, a helyszínen készített aquarelljét, és olvashatta Bronsön Jours parmi les fauves című, túlzásoktól sem mentes útikönyvét.
Egész életében szinte mániákusan készült a Növekvő Város felkeresésére, környezetét örökös izgalomban tartva váratlan úti előkészületeivel. Élemedett kora és talán tudat alatti félelmei az út viszontagságaitól mindig visszatartják az indulástól. Munkája így tulajdonképpen csak egy a Növekvő Várossal kapcsolatos, megalapozatlan álmokból.

Rekonstrukciók

FEL
EN