Az agyagtestamentumok

A Növekvő Város gyakori sírmelléklete. Valószínűnek látszik kapcsolata a halott búcsúztatásával, siratásával.
A halott arcára szorított agyagba nyomták a végrendelet szövegét, és kiégették, mintegy véglegesítve a jussolást. Ezek a szövegek sajátosan vegyítették a búcsúzást az élettől és a meglehetősen tényszerű vagyonelosztást. "Nem más ez, mint holmi lírai rovancsolás" – állította róla Kowalski–Segner. Mellékeljük az egyiket:
A maszkok külső kiképzése utal gyakorta a halál körülményeire, illetve a gyász mélységére. Az úgynevezett "hasogatott" maszkok egyes kutatók szerint harcosok holttestéhez tartoznak. A "ragyavertnek" nevezett maszkok díszítése talán a lepra kezdődő jeleit idézi. A maszkokon megjelenő fadarabkák, tüskék, kötelékek, tollak rendkívül szubjektív búcsúüzenetek, amelyek megfejtése egyelőre reménytelennek tűnik.
Kihűlt a porban már talpam nyoma
Az esti szél ezt is elsimítja
Éltem a csermely vizével elsustorog
Marháimat hajtsa erős fiam
Szépdalú lányomé a ház
Az élet rövid suhanás
(S. J. Robin közlése)
Agyagtestamentum (A harcos)
kerámia, csont · 25 × 20 × 5 cm

Leletek

FEL
EN