A sorsjátékokról

"In the beginning was Chance and Chance was with God an Chance was God. He was in the beginning with God. All things were made by Chance..."
A Növekvő Város játékai nem nélkülöznek bizonyos meditatív funkciót. A játék indítását például rokonságba lehet hozni a japán teaszertartások néhány mozzanatával. Aján-latos az alázatos testtartás és néhány személyes ajándék a játék és a véletlen istenének. A figurák (kövek) minősége is emelt a játék értékén és fontosságán. (Feliratok megemlékeznek bizonyos Häserchaim nevű kereskedőről, aki feleségét és családját rabszolgának adta el, hogy hozzájusson egy jade-ezüst-lócsont alapanyagú, gazdag inkrusztációval díszített, uralkodói hagyatékból származó készlethez.)
A játékon gyakran feltűnik a tengeri utazás írásjele. A jel valamiféle tiltott vagy eltitkolnivaló nosztalgiát takar, abból az időből, amikor a "Tengerek gyermekeinek" nevezett nép elzárta az Öblökhöz vezető utat a Növekvő Város lakói elől.
A játék szabályait illetően csak homályos találgatásokba mernek bocsátkozni a kutatók. Dr. A. Domanides álláspontja szerint valószínű, hogy sorsjáték volt, ahol a játék kimenetelével diktált életútjavaslatokat mindenki a legjobb hitével elfogadta, illetve követni próbálta. A gyiloknak nevezett lépéskombináció például az önkéntes halál elfogadásával volt egyenlő. A játék egyszerűbb (pórias) változataiban például az "ara" lépés-változat az első ismeretlennel való menyegzőt vonta maga után, ahol a hozomány mértékét további lépés-kombinációk világították meg.
Kowalski-Segner mindennek szinte brutálisan ellentmondva kizárólag a játék úgynevezett "vidéki koppantós" változatát tartja valószínűnek. Szerinte a játék tétje egyszerűen néhány kiadós orrbaverés volt, ami a lakodalmak vége felé igen szórakoztató időtöltésnek bizonyulhatott.
Tény viszont, hogy a játékban dobókockának nyomát sem találjuk. Valószínű, hogy bizonyos rigmusok, zen-koan szerű felelgetősök, illetve a rájuk adható talányos válaszok határozták meg a lehetséges ugrásváltozatokat, lépéseket.
A versikék szótagszáma 33 volt, és mindig tartalmazott találós kérdésre emlékeztető elemeket. Egy közülük:

Rikoltozva szárnyalt a királyi sas
A hegy mögül a fény szinte kicsordult
Tudod-e ki volt Mau a hatalmas?


Dr. A. Domanides nyomán

Vonatkozó irodalom: Luke Rhinehart: The Dice Man. Talmy, Franklin Ltd., 1971.
Sorsjátékot játszók Takud-Bar környékén
Kowalski-Segner dokumenumfelvétele a Növekvő Város késői lakóinak titokban játszott társasjátékáról. A kutató egyébként is zavaros naplójegyzeteiből nehezen kihámozható tények a következők: A társasjátékról gyanútlanul kérdezősködő tudós csak elterelő válaszokat kapott, mintha a játék bűnös és eltitkolandó elemeket tartalmazna, következményei, akár győzelem, akár vereség esetén, súlyosak és bármi áron betartandóak lennének. A játék megkezdése előtt egy kicsiny Aguthi (Aigostu) nevű bálvány-szobrocskát öntöznek meg olajjal, eléje kis tálacskákban elrendezik kedvenc étkeit. Véleményük szerint a világban minden váratlan esemény a játék istene, Aguthi miatt következik be. Feltételezhető, hogy ő kezdte a világ felépítését, természetesen a hibákat is ő helyezte el benne, amire jó oka volt, és vélhetően a pusztulásában is szerepet játszik majd. Jellemző, hogy amikor egy felségsértőt a szultán gyalázásáért halálra köveztek, egy bámészkodó őslakos közönyösen csak ennyit jegyzett meg:
– "Mindig haragban volt Aguthival".
Néhány a sorsjátékok közül kerámia és bronz játéktáblák márvány és alabástrom kövekkel

Leletek

FEL
EN