Makettek ködös éjszakákra

A csigaváros embere
Követ kőre rak
Robotol csendesen
A népes méla had
Mézsör csordul torkunkon
Várost soha nem álmodunk
Alkonyi danánk messze száll
Böffenésünk nyomja el
A falrakók moraját

(Argh népének dalaiból)
Sadeye Sayatovich ásatási naplójából:
"A mai napon kiásott építményszobrok egyike szürkésfekete, fénytelen felületű, romosnak készített kultikus épíménymodell kerámiából. Különféle méretű és lépcsősen tagolt, egymásra ragasztott síklapok adják az alacsony négyzetes hasáb oldalfalainak plasztikáját. Tetején nem egészen összezáródó, az egyik sarok felé nyitott, tépett szélű, koncentrikus falgyűrűkkel övezett üregből kiemelkedő, koptatott aranyozású »törökös kupola« áll. A befoglaló hasáb-alépítmény felső sarkain hasáb kicsonkolások. Az egyik sarkon a belső rétegeket feltáró, nagy falhiány és roncsolás, ívesen hajló lépcsős, sugaras elrendezésű konzolok láthatók. Vajon a Doktor, ha nem lenne olyan fá..."
Hiányos kézirat, datálatlan

S. J. Robin a III. Vicenzai régészeti konferencián elmondott előadásából:
"A romoknál talált kis épületmodellekről meg kell jegyeznem, hogy még csekély rokonságot sem mutatnak a Város valódi maradványaival. Az ásatások területén a kupolamaradványok száma elenyésző, és a modelleken található anarchikus tömegű és vonalvezetésű lépcsőknek semmi nyomuk. A makettek első látásra valamiféle túláradó építési vágy plasztikus kivetítései a laikus szemlélő számára.
Megkockáztatható a feltevés, hogy eme kicsiny épületek pusztán ködös, hideg, őszi éjszakák közös átvirrasztásának ürügyéül szolgáltak. A város bölcselőinek és építőmestereinek kiválasztottjai bizonyos éjjeken összejöttek, hogy megvitassák a Város némely pontján építendő, fontosnak vélt épületek ideális formáját és kiképzését. A résztvevők ezért készítették el agyagból megépített vitairataikat. Gyakran felvetettek bizonyos szilárdsági problémákat is, de inkább spirituális kérdések térbeni megvalósításai foglalkoztatták az összejövetelek résztvevőit. Egy megmaradt példa a B56 jelű töredékről: »Hogyan nyújthat egy csarnok szabadságot, mikor kupolájával s falaival körbezár?« Bizonyosra vehető, hogy e vita mögött holmi nomád-városlakó ellentét őssejtjei is megbújnak.
A modellek sok esetben szándékolt, nonszensz-szerű kiképzése csak hevesebb viták szítására, vagy csendes derültség kiprovokálására volt alkalmas. Az összejövetelek időpontja is talányos ma már. A B56-os töredék szerint a találkozások fogyó hold idején, lehetőleg ködös éjjeleken történtek. A titkosságot az egymás azonosítására szolgáló rejtett kézjelek és alkalmanként változó jeligék növelték. Valószínű, hogy valamiféle közhangulat a Város bölcseinek életét azonosította a meg nem valósuló tervek szövögetésével, ugyanakkor elismerve a tervek cizelláltságát, mint a bölcselői lét egyetlen komoly célját.
Itt említendő, hogy az építést és a bontást azonos etikai értékű gesztusként ítélték meg. A viták témája ma már titkosságuk miatt is nehezen rekonstruálható, de heveségükre néhány innen eredeztethető családi viszály leírása utal. »A vita a lét...« – mondja kurtán a fenti töredék."
A nagy kupola terve I.
kerámia · 50 × 40 × 40 cm
A nagy kupola terve II.
kerámia · 34 × 32 × 34 cm
A nagy kupola terve III.
kerámia · 25 × 30 × 30 cm
A napvárta terve és állványzata
kerámia, fa · 80 × 100 × 15 cm

Leletek

FEL
EN