Kowalski-Segner

1872-1939

A Növekvő Városhoz kapcsolódó antropológiai vizsgálatok vezetője, a Város leleteinek egyik első feldolgozója. A terület utódnépességének embertani arányait vizsgálva sajátos antropológiai elméleteket állított fel, melyek tudományos körökben számos vihart kavartak. A bohém szétszórtság és fanatikus munkabírás hullámzásai végül is hatalmas, de alig értelmezhető adattömeget hagytak hátra, ami a mai kutatóknak még sok fejfájást okoz. Naplórészlet, datálatlan (talán 1908-ból):
"Mégis midőn a vizsgálandó személy teljesen levetkezni nem volt hajlandó, sem kalapjától megválni nem akart, erő­szakkal kényszerítettem segédeimmel mozdulatlan elviselni a számomra oly áhított adatfelvételt. Tettem mindezt őszin­te hittel a tudományok érdekében."
Kowalski-Segner nevéhez fűződik az a ma már kissé túlhaladott nézet, miszerint mindazok a személyek, akiknek arcán vagy testén háromszögletű anyajegy van, valamilyen formában a Növekvő Város uralkodóinak késői leszármazottai. Eme állításokkal szemben tudós köröknek mindig is voltak bizonyos fenntartásai, de ismerve Kowalski-Segner különös kapcsolatait a Közel-Keleten, ellenvéleményük mindig kissé erőtlennek tűnt. Néhány tudománytörténész szerint nevéhez fűződik a "Segner-kerék" néven ismert tűzijátékelem, sőt rosznyelvek szerint kutatásait is e sikeres szabadalomból pénzelte. Más kutatók, éppen az ő vizsgálatait alapul véve, megkockáztatják azt a feltevést, miszerint a Nævus Triangula-risnak nevezett jellegzetes háromszög alakú anyajegy az oka a trianguláris írás elterjedésének a Növekvő Városban és környékén. Kowalski idős korára lassan megzavarodik, és egy olyan különleges detektoros rádiót próbál szerkeszteni, amivel a túlvilágról érkező üzeneteket kívánja fogni. Sokszor felbukkan a párizsi Place d'Italie környékén, ahol szerinte a vé- teli viszonyok legjobbak Európában. Állítása szerint H.E.A.V.E.N. 193-nak keresztelt rádiójával kapcsolatot teremtett Mallarméval. Különös, sárgára festett Hispano-Suizájából forgatható drótszerkezetek csüngtek mindenfelé. Utolsó publikációs kísérletei értelmezhetetlen szövegtörmelékekké hullanak szét, viselve betegsége összes jeleit, jóllehet zseniális meglátásokat is tartalmaznak. Halálos ágyánál virrasztó barátai szerint utolsó szavai ezek voltak: "Isten csak levélváltásra hajlandó velünk."

Irodalom: A vicenzai konferenciák jegyzőkönyvei
John Gherle: All about the triangle. Cambridge University Press, 1931.
A Bréma melletti szülőház képe
Kowalski-Segner
Ifjúkori portré, fején a legendás kalappal, és kedvenc kutyájával, Ciceróval
Kowalski-Segner sírköve Salzburgban, ismeretlen eredetű sérülésekkel

A jettatore

Kowalski-Segnernek a Növekvő város kutatásai történetében feltétlenül a jettatore (bajthozó) szerepe jutott, mely kijelentés kétségtelenül némi magyarázatra szorul. Jetta-toréval mindenütt találkozhatunk a világban, de a köréjük lerakódott hiedelemvilág mégis a latin kultúrájú országokban a legerősebb. Általában férfiak, de ezt nem tekinthetjük kizárólagos szabálynak. Egyes országokban állítólag a jettatrice igencsak gyakori. Bizonyosan az emberi állat legbizarabb megjelenési formájának tekinthetjük. Ha teljes biztonsággal felismerjük, még nevének hangos említésétől is óvakodnunk kell, de a gyors óvó-védő varázslat sem árt (fémfelület azonnali megérintése stb.). A jettatore által okozott balesetek ellen a legbiztosabb védelmet az állandóan a zsebben tartott és megfelelő pillanatban végigsimított nyúlláb adja. Giancarlo da Bologna szerint elég néhány halpikkely is, a mellényzsebben hordva. Többen a kabáthajtókára felfüggesztett vörös korallágacskára esküsznek mint a "nagy védelem" legmegbízhatóbb formájára.
A jettatore viszonylag könnyen felismerhető, mivel társaságában a nyájas kertvendéglő csatatérré változik, mikor széles gesztusaival kiveri az érkező pincér kezéből a tíz kávét, csészét, cukrot és egyebeket, ami nyári ruhádon terül szét. Ha gyanútlanul vendégül látják, a háziasszony a küszöbön megbotolva a gőzölgő levest a padlóra borítja. Később az evőeszközökből furcsamód néhány hiányzik. Az emiatt elejtett éles megjegyzés széles körben elterjed, s így holtig tartó családi viszály támad. Tudnivaló, hogy a jettatore virággal a kezében érkezett, és kézcsókkal távozott. Tehát bajt hozó lény, akitől mindenki reszket. Általában nem tud saját rettentő varázserejéről. Felismered, ha utazol és veled szemben jettatore ül, mert vasutassztrájkról értesülsz az első állomáson, vagy a szerelvény kisiklik, esetleg mindkettő.
A felbukkanásától legfőképpen nemszeretem munkák végzése idején tarthatsz. Például, ha kiállításod plakátját egy zsúfolt főútvonalon kell felragasztanod télvíz idején, a jettatore bizton megjelenik. Feltűnően hangoskodva üdvözöl, vállveregetésétől hátralépve bokáig merülsz az olvadó, latyakos hólébe. Udvariasan felsegít a járdára, miközben lábával elegánsan a csatornanyílásba sodorja valamelyik kedvenc szerszámodat. Ezután őszintén sajnálkozik, együttérzéséről biztosít, majd vissza-visszafordulva, integetve átimbolyog a miatta összekoccanó és harsányan szitkozódó kocsisoron keresztül az utca túlsó oldalára. Az okozott izgalmakat lehűtendő, betérsz egy kocsmába, egy korsó sörre, ahol a tulaj addig alvó kutyája ismeretlen okból rádtámad és a fenekedbe harap. Akkor már inkább a korallágacska...

A Növekvő Város utódnépességének antropológiai vizsgálatához.
Kowalski-Segner nevéhez fűződik az a téves nézet, mely szerint a terület utódnépességének embertani arányaiból próbálta kikövetkeztetni a Város hajdani lakosainak jellegzetes típusait. Eme állítással szemben ma már vannak bizonyos fenntartásaink. A fenti vizsgálatok eszköze volt a Segner-féle antropológiai metrikumnak nevezett mérőműszer is.
A Kowalski-Segner által használt "antropológiai metrikum" vázlatos terve

Kutatók

FEL
EN