Otto Günsberger

Bölcsője, akárcsak S. J. Robiné, a Kárpát–medence egyik kisvárosában ringott. Apja textilgyárának jövedelméből jelentős összegeket költött a művészetek támogatására. A házban gyakran megfordult a Párizsból hazatérő Alphonse Mucha (szatírokat ábrázoló üvegablaka ma is a Günsberger-palota lépcsőházában látható – jelenleg a szlovák Nőszövet-ség székháza). Gyakran vendég és házikoncertek csillaga Kubelik is. Állítólag Kafka egy mindmáig lappangó kézirata is több helyen utal a vendégszerető családnál töltött estékre. A zene és a művészetek korán megragadták a minden újra fogékony gyermeket. Képzeletvilágát azonban jobban foglalkoztatták a környékbeli hegycsúcsok időkoptatta várromjai, melyeket képzeletben gyakran népesített be a történelemkönyvekből előlépő alakokkal. Az évek múltán történelmi és régészeti érdeklődése egyre fokozódik, logikus tehát számára, hogy a németországi Württemberg egyetemén kezdje meg történelmi tanulmányait. A tudományos élet számára ekkor válnak ismertté S. J. Robin ásatásai és a trianguláris írásról szóló első publikációi. Az örökké hűvös, nyugodt, barátai által csak "Őrgrófnak" csúfolt Günsbergert ekkor látják először felindultnak társai. Szinte mágnesként vonzák a Közel-Kelet ősi, feltáratlan civilizációi és az ezekhez kapcsolódó elméletek. Első személyes találkozása S. J. Robinnal, a régész württembergi látogatásakor, nem szűkölködik félreértésekben. A fiatal diák rajongó tájékozottságára a bogaras régész szakmai féltékenységet sejtető, következetes visszautasítása a válasz. A korabeli német tudományos élet légkörét politikától szennyezettnek találja, így Európa más országaiban próbálja megtalálni helyét. Ott látjuk minden fontosabb régészeti tárgyú előadáson, és nem véletlen, hogy Robin halálakor átveszi a Növekvő Város régészeti feltárását. Elsősorban a trianguláris írással kapcsolatos tevékenysége jelentős. Nevéhez fűződik az úgynevezett átigazító táblázat, mely végül a jelek folyamatos, szabatos olvasását tette lehetővé. A betűk, illetve a jelek hangzását illetően már számos tévedése volt, amit beismerni sosem volt hajlandó. Széles körben ismerté váltak vitái Paul Schultze úgynevezett "Naumburg"-téziseivel kapcsolatban a vicenzai régészeti konferenciákon. A Város területén a C2 szektorként ismertté vált romterület feltárása fűződik nevéhez.

Jelentősebb elméleti írásai:
A Növekvő Város természetfilozófiai értelmezése
Asztrológiai vonatkozások a Növekvő Város településrendszerében mindkettő kéziratban, Growing City Archive, Jersey, U. K.)

NB. A régész által az utolsó vicenzai konferencián bemutatott, ún. "Günsberger–hagyaték" a II. világháború forgatagában eltűnt. Az oberameisenhauseni sóbányákba berobbantott, leplombált vagonok felnyitása várhatóan nevéhez kapcsolható további leletekhez vezethet.
Az ifjú Günsberger otthonában, 1887.
Faltöredék a vándorok pihenőházából
fekete színű kerámia töredék · 60 × 38 × 9 cm (A trianguláris írás megfejtésének fontos eleme, az úgynevezett átigazító táblázat alapjául szolgált.)
Az első feljegyzések a trianguláris írás megfejtésérőlAz írásjelekről

Rejtély, mondhatni enigma, mint annyi más, a Növekvő Város leleteinek sorában. A fogalomírásnak ítélhető, piktogramszerű sziklarajzokra már Schliemann is utal útijegy-zeteiben: "holmi ügyetlen firkák némely sziklameredélyen".
A Növekvő Város első írásra utaló leleteit a régészek azonnal kapcsolatba hozták a phaistosi korong rejtélyével is. "Tétova írásként" jelzik a kutatók a Növekvő Város környékén talált, mészporból készített festékkel sziklavésetekbe dörzsölt korai jeleket.
Az írás hiteles megfejtése jóval későbbre datálódik. Az első olvasatok S. J. Robin nevéhez fűződnek, míg a részletes feldolgozás nagy valószínűséggel Otto Günsberger nevéhez kapcsolható. Feltehetően a Robin-hagyatékban található távirat kulcsfontosságú a kérdésben.
"The riddle is solved! Your friend Otto." – jelzi a Koritniczából feladott, kissé szűkszavú üzenet. A trianguláris írásjelek további sajátossága, hogy elforgatásukkal új jelkombináció jön létre. Így minden piktogram három jelentéssel bír. A különleges fontosságú piktogramok viszont minden irányban azonos formájú jelet mutatnak, és általában a Város lakói számára rendkívül fontos fogalmakat takarják. Ugyanez vonatkozik a több jel kombinációjából létrejövő üzenetekre is, ahol három azonos értékű olvasattal találkozunk. Az úgynevezett "törvénygúlák" funkciója ettől még kétségesebbnek tűnik, hiszen a gúla három oldalán három azonos jogi értékű törvény olvasható, ami gúlánként kilenc jogi orvoslatot jelent egy vitás kérdésben. Mindez hosszas vitákat és időben elhúzódó bíráskodást sejtet.
Így szól egy törvénygúla olvasata, ami a lótolvaj büntetésére utal:

► A. olvasat: A lótolvajláson ért gonoszt hajnalban érje a rút halál vágtató lovaink patája által!
► B. olvasat: Ki más lovát titkon elbitorolja, hosszas szomjazásra ítéltessen, hiszen a derék paripa sem létezhet életadó víz nélkül.
► C. olvasat: Mindenki érti a lótolvaj vágyát, hiszen kit nem csábít a szélben vágtázó telivér sörénye. Ne most, és ne ezért kövezd halálra!

Kissé radikálisnak tűnik Kowalski-Segner feltevése, mi-szerint a bírák a törvénygúlát a levegőbe hajították, és a földet először érintő oldal törvényei voltak érvényesek az éppen folyamatban lévő perben. A képet még árnyaltabbá teszi néhány, a Bírák Termében talált koponya, amelyen háromszögletű lyuk látható. Trepanált fejű bírák, avagy túl brutális ítélkezés volt mindez egykoron?
A jelek elforgatva újabb jelentést kapnak, így minden írásjel három jelentést hordoz
alef
beth
indítójel
király
árus
lódémon
táncos herald
királynő
harcos
kapuőr
gyalu
táborozó
ékszer
építés
földműves
pap
haldokló
sárkány
barlang
dajka
sírhalom
varázsló
trónfosztás
hajós
bíró
skorpió
lépcső
palota
tenger
hegység
harc
keletiharc
éj
nappal
baljós üstökös
ember
galamb
csapda
törpe
roham
szarvasgím
fonó
alkony
sátor
tiltás
hajótörés
büntetés
óriás
vihar
bércek
halfogó
hajnal
seb
halott
A Növekvő Városban a sugárszimmetrikus jelek a fontosabb jelentéseket hordozták
agy
arc
csillag
fiú
láb
otthon
temető
álarc
átok
csont
fogság
kenyér
lakoma
sámán
terv
ámok
bor
dárda
has
kert
leány
száj
törvény
anya
búza
ég
hónap
kétség
menedék
szél
tűz
apa
cél
étel
írás
kéz
mező
szeretet
vetés
ara
csere
év
játék
kutatás
nap
szövetség
virág

Kutatók

FEL
EN